C-Klasse:
2. omdat de weg genoemd is moet u gelijk de eerste weg rechts.

Fout: W          Goed: A

5. Omdat de weg niet is genoemd moet u de laatste mogelijkheid nemen
om voor een straatnaambord met de tekst HOF rechts te gaan.
Voor RC O is niet de laatste mogelijkheid om voor het bovenste straatnaambord
rechts te gaan, maar wel de laatste mogelijkheid voor het linker straatnaambord.

Fout: O1

A-/B-Klasse:
2. U gebruikt het linker straatnaambord omdat de weg is genoemd.
3. Volgens DRR Art. 10.c. mag u het linker straatnaambord niet gebruiken omdat
de tekst in de vorige opdracht is gebruikt (zowel het
straatnaambord als de tekst zijn oriënteringspunt). U blijft op
aanhoudend weg R, waarbij u de gebruikte wegen natuurlijk niet weer
mag gebruiken.
Net voor RC A bent u voor het bovenste straatnaambord, echter dit is niet de laatste
mogelijkheid om voor dit bord rechts te gaan (weg is nu niet genoemd).
U blijft op aanhoudend weg rechts tot na RC O (dat is pas de laatste
mogelijkheid).

Goed: WA1AO

 

Uitslag Val 21

Deelnemers
Val 21 
Fouten per klasse
C B/A
Boogert, Arie C C
Huberts, Theo 0 0
Sleutjes, Ad 0 0
Steeg v.d., Martien 0 0
Scheepers, Thei   0
Visser, Ben 1 0
Horst v.d., Bertus 1 1
Joosse, Rinus 1 1
Luhrman, Martin 1 1
Veen v.d., Fred 1 1
Winkel, Joop   1Oplossing C-klasse:   Fout: A Goed: X O W O O 1

Opdracht 1 kunt u gelijk uitvoeren op de viersprong. Dit voor de WW, RC 1
en de gele vlag omdat de weg is genoemd.
De herstelopdrachten van RC X uitvoeren en u komt bij RC O.
Opdracht 2 uitvoeren.
Opdracht 3 uitvoeren naar links, de klinkers op.
De herstelopdrachten RC W uitvoeren en u komt bij RC O.
Opdracht 4 uitvoeren.
Opdracht 5 uitvoeren door voor de WW rechts te gaan. De in te rijden weg
is niet genoemd.
U komt weer bij RC O.
Opdracht 6 uitvoeren en via RC 1 naar de finish.

Oplossing AB-klasse: Fout: X Goed: O O A W O 1

Bij opdracht 1 mogen alleen rechterwegen gebruikt worden.
Na RC O opdracht 2 uitvoeren.
Bij opdracht 3 moet u de WW zo dicht mogelijk benaderen.
Na RC O opdracht 4 uitvoeren.
Opdracht 5 uitvoeren naar links, de asfaltweg op, langs RC A. Bij de
klinkers staat de WW niet functioneel. Zie uitspraak NRF
Reglementscommissie 1996 t/m 1999, bladzijde 19.
De herstelopdrachten van RC W uitvoeren.
Na RC O opdracht 6 uitvoeren en via RC 1 naar de finish.

 

Uitslag val 20

Deelnemers
Val 19
Fouten per klasse
C B/A
X O W O O 1 O O A W O 1
Boogert, Arie 0 0
Sleutjes, Ad 0 0
Steeg v.d., Martien 0 0
Veen v.d., Fred 0 0
Huberts, Theo 0 0
Horst v.d., Bertus 0 0
Joosse, Rinus 1 0
Visser, Ben 1 1
Luhrman, Martin 1 1
Schepers, Thei   0
Terpstra, John   0
Winkel, Joop   1
Meer v.d., Lies 1  
Drenth, Roel 1  
Ga naar boven