Beginners reglement routebeschrijving 2000 (uitgave 2014) (BRR)
Dit reglement wordt gebruikt voor ritten in de C-klasse.


Deelnemers reglement routebeschrijvingen 2000 (uitgave 2014) (DRR)
Dit reglement wordt gebruikt voor ritten in de A- en B-klasse.


Bijzonder reglement AMC Rockanje 2019

Dit reglement regelt enkele bijzonder omstandigheden en uitzonderingen op de normale reglementen. Wordt gebruikt voor ritten in de A-,  B- en C-klasse.

De bepalingen in dit reglement hebben voorrang op BRR en DRR.


 Alle deelnemers reglementen voor AMC Rockanje (uitgave 2019)

Het Beginnersreglement (BRR), Deelnemersreglement (DRR) en het bijzonder reglement van AMC "Rockanje" gebundeld.


Woonplaatsen register 2012

 Dit register wordt gebruikt voor ritten in alle klassen.


Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (uitgave mei 2014), bijlage 1&2
(Verkeersborden en omschrijving)

Dit reglement wordt gebruikt voor ritten in alle klassen.

Op deze pagina staan alle officiële verkeersborden welke heden geldig zijn.


Uitzetters reglement 2000 (uitgave 2013) (URR)

Dit reglement wordt door de uitzetters gebruikt en dient ter verduidelijking.


Algemeen Technisch Reglement Ritten (uitgave 2011 versie oktober 2011) (ATRR)

Algemene regels betreffende routecontroles, vlaggen etc.