De afgelopen twee jaar hebben we aan het begin van het seizoen een middag georganiseerd waarin uitleg werd gegeven over de reglementen.

Naar onze mening was hier toen voldoende belangstelling voor. Toch hebben we het gevoel dat hier meer gebruik van zou kunnen worden gemaakt.

Immers, hoe meer kennis van de reglementen, hoe leuker de rittensport kan zijn.

Daarom, vanaf de maand mei een nieuw onderwerp, t.w. “de val van de maand”. De opzet hiervan is om vallen, al dan niet uit ervaringen van rijders, of door een enthousiasteling opgezet, een nadere uitleg te geven via de reglementen. Het is de bedoeling dat voor iedere klasse hier wat mee valt te doen.

C-klasse:
De opdrachten 1 en 2 gaven ons inziens geen probleem.
Daarna bij opdracht 3 even opletten dat u de oriënteringspunten na elkaar dient aan te nemen. De klinker van RC A mag u niet aannemen omdat deze niet zichtbaar is (zie kop routebeschrijving).
Hierdoor de klinker A (van RC X) als uw 1e klinker aannemen. De 2e klinker vindt u in het wegdek. De 1e viersprong (wegsituatie) mag u niet aannemen omdat deze niet na de klinker in het wegdek ligt.
Opdracht pas uitvoeren direct na RC O, linker weg is niet zichtbaar doodlopend.

Fout: W   Goed: XOA


 


A-B-klasse opdrachten 1/3:
Bij opdracht 1 alleen rechterwegen of ‘voor’-wegen inrijden, wel door een afslag te doen. De 1e handeling doet u dan ook door naar RC X te rijden, de 2e na RC X.
Opdracht 2 goed lezen (na een klinker een weg rechts). Net voor de volgende rechterweg kunt u een klinker aannemen uit het wegdek.

Fout: OW  Goed: XA 


 
B-klasse opdrachten 4/B:
Bij opdracht 4 wel de gehele weg (tot eerst volgende zijweg) berijden voordat u naar de volgende opdracht mag gaan. Nu ook weer alleen rechterwegen of ‘voor’-wegen berijden, dit evt. door een afslag naar links te maken.
Op de situatie bij de “DLW” kunt u de ‘voor’-weg berijden door naar links te gaan, via RC’s W en O. Na RC X de 2e handeling uitvoeren door op de einde weg rechts te gaan. Daarna hebt u bij de linkerweg de weg bereden en net voor de rechterweg kunt u een klinker uit het wegdek aannemen. Echter kunt u niet direct wegsituatie rechts gaan, dit omdat de situatie bij de klinker ligt.

  Goed: WOXOA A-klasse opdrachten 4/B:
Bij opdracht 4 wel de gehele weg (tot eerst volgende zijweg) berijden voordat u naar de volgende opdracht mag gaan. Nu ook weer alleen rechterwegen of ‘voor’-wegen berijden, dit evt. door een afslag naar links te maken. Op de viersprong (DLW is voor u niet aanwezig) eerst de rechterweg berijden, dit omdat u deze heteerst benaderd. Na de 2e afslag mag u de A (van RC A) niet aannemen omdat u de gehele weg nog niet bereden hebt.
Daarna kunt u op de situatie bij de “DLW” de ‘voor’-weg berijden door naar links te gaan, via RC’s W en O. Niet de opdracht afbreken door een klinker A aan te nemen. Na RC X op de einde weg rechts.
Daarna hebt u bij de linkerweg de weg bereden en net voor de rechterweg kunt u een klinker uit het wegdek aannemen. Echter kunt u niet direct wegsituatie rechts gaan, dit omdat de situatie bij de klinker ligt.

  Goed: AWOXOA

 

Deelnemers
Val 24
Fouten per klasse
A B C
 Veen v.d., Fred c c
 Boogert, Arie 0 0 0
 Huberts, Theo  0  0  0
 Sleutjes, Ad  0  0  0
 Steeg v.d., Martin  0  0  0
Luhrman, Martin 0 1 1
Scheepers, Thei     0
Visser, Ben 0    
Drenth, Roel 1    
Winkel, Joop     1

C-klasse:

Volgens het BRR Art. 5.e. mag u het straatnaambord bij het begin van de weg niet gepasseerd zijn. Hierdoor eerst even doorgaan naar RC A. Direct na RC A komt u op een situatie alwaar de linkerweg er niet is en de ‘voor’-weg scheef op uw bereden route uitmond. Hier dient u “Hof” links uit te voeren. Zie ook tekening 3 van het BRR (van J naar G).
Vervolgens niet voor verkeersbord C11 opdracht 2 uitvoeren.
Wegen dienen met een personenauto en motor bereden te kunnen worden. Dus opdracht 2 pas op de einde weg uitvoeren en dan op de viersprong opdracht 3.

Goed: AWX

A-/B-klasse:

Volgens het BRR Art. 5.h. mag u het straatnaambord bij het begin van de weg niet gepasseerd zijn. Hierdoor eerst even doorgaan naar RC A. Direct na RC A komt u op een situatie alwaar de linkerweg er niet is en de ‘voor’-weg scheef op uw bereden route uitmond. Hier dient u “Hof” links uit te voeren. Zie ook tekening 10 van het DRR (van C naar A).
Vervolgens niet voor verkeersbord C11 opdracht 2 uitvoeren.
Wegen dienen met een personenauto en motor bereden te kunnen worden. Niet weer de “Hof” inrijden (al gebruikt), ook niet na RC A. U dient automatisch rechts te gaan om nogmaals RC A te halen. Hierna is de “DLW” er niet meer voor opdracht 2, waardoor u de 2e handeling uitvoert op de viersprong.
Weer komend op de viersprong is de “DLW”er voor opdracht 3 ook niet, echter u hebt de weg in de vorige opdracht gebruikt.
Via RC X komt u bij de finish.

Goed: AWAAX

 

Deelnemers
val 23
  
  Oplossingen per klasse
 C  B/A
 A W X A W A A X
 Boogert, Arie  C C
 Huberts, Theo  0  0
 Sleutjes, Ad  0  0
 Steeg v.d., Martien  0  0
 Veen v.d., Fred  0  0
Drenth, Roel 1  
Horst v.d., Bertus 1 1
Luhrman, Martin 1 1
Scheepers, Thei   1
Visser, Ben 1 1
Winkel, Joop   1
Ga naar boven