Uitleg Puzzelvallen

Val 1:
Bij opdracht 1 moet u na de viersprong zodra u een “DLW” aan de rechterkant van uw bereden route ziet handelen. Dit omdat de weg genoemd is. Een DLW mag wel links staan om een weg af te sluiten.

Fout: OWX   Goed: A Val 2:
Omdat bij opdracht 1 de in te rijden weg niet genoemd is moet u de laatste mogelijkheid nemen om voor een rechts van de bereden route gelegen oriënteringspunt te handelen. Bij de beoordeling mag u geen routecontrole (RC W) betrekken.
U krijgt eerst de RC’s A en W
U voert de herstelopdracht van RC W uit en krijgt weer de RC’s A en W
U kunt nooit voor de linker “DLW” in de tekening opdracht 1 uitvoeren omdat er altijd een latere mogelijkheid is. Ja weet dat er zeer geroutineerde rijders anders over denken. Bij het DRR krijgen jullie gelijk.
U gaat via de ritpijl en komt via RC A voor de derde maal bij RC W.
Herstelopdracht uitvoeren en dan voor de rechter “DLW” in de tekening opdracht 1 uitvoeren.
Dus voor de 4e maal langs de RC’s A en W

Uitslag:

Deelnemers
Val 25
Fouten
Arie Boogert 0
Bertus v.d. Horst 0
Theo Huberts 0
Martien v.d. Steeg 0
Bert Klein 1
Lies v.d. Meer 1
Ad Sleutjes 1
Fred v.d. Veen 1
Ben Visser 1
Joop Winkel 1
Martin Luhrman 2
Fout: OX  Goed: AWAWAWAW 

C-klasse:
De opdrachten 1 en 2 gaven ons inziens geen probleem.
Daarna bij opdracht 3 even opletten dat u de oriënteringspunten na elkaar dient aan te nemen. De klinker van RC A mag u niet aannemen omdat deze niet zichtbaar is (zie kop routebeschrijving).
Hierdoor de klinker A (van RC X) als uw 1e klinker aannemen. De 2e klinker vindt u in het wegdek. De 1e viersprong (wegsituatie) mag u niet aannemen omdat deze niet na de klinker in het wegdek ligt.
Opdracht pas uitvoeren direct na RC O, linker weg is niet zichtbaar doodlopend.

Fout: W   Goed: XOA


 


A-B-klasse opdrachten 1/3:
Bij opdracht 1 alleen rechterwegen of ‘voor’-wegen inrijden, wel door een afslag te doen. De 1e handeling doet u dan ook door naar RC X te rijden, de 2e na RC X.
Opdracht 2 goed lezen (na een klinker een weg rechts). Net voor de volgende rechterweg kunt u een klinker aannemen uit het wegdek.

Fout: OW  Goed: XA 


 
B-klasse opdrachten 4/B:
Bij opdracht 4 wel de gehele weg (tot eerst volgende zijweg) berijden voordat u naar de volgende opdracht mag gaan. Nu ook weer alleen rechterwegen of ‘voor’-wegen berijden, dit evt. door een afslag naar links te maken.
Op de situatie bij de “DLW” kunt u de ‘voor’-weg berijden door naar links te gaan, via RC’s W en O. Na RC X de 2e handeling uitvoeren door op de einde weg rechts te gaan. Daarna hebt u bij de linkerweg de weg bereden en net voor de rechterweg kunt u een klinker uit het wegdek aannemen. Echter kunt u niet direct wegsituatie rechts gaan, dit omdat de situatie bij de klinker ligt.

  Goed: WOXOA A-klasse opdrachten 4/B:
Bij opdracht 4 wel de gehele weg (tot eerst volgende zijweg) berijden voordat u naar de volgende opdracht mag gaan. Nu ook weer alleen rechterwegen of ‘voor’-wegen berijden, dit evt. door een afslag naar links te maken. Op de viersprong (DLW is voor u niet aanwezig) eerst de rechterweg berijden, dit omdat u deze heteerst benaderd. Na de 2e afslag mag u de A (van RC A) niet aannemen omdat u de gehele weg nog niet bereden hebt.
Daarna kunt u op de situatie bij de “DLW” de ‘voor’-weg berijden door naar links te gaan, via RC’s W en O. Niet de opdracht afbreken door een klinker A aan te nemen. Na RC X op de einde weg rechts.
Daarna hebt u bij de linkerweg de weg bereden en net voor de rechterweg kunt u een klinker uit het wegdek aannemen. Echter kunt u niet direct wegsituatie rechts gaan, dit omdat de situatie bij de klinker ligt.

  Goed: AWOXOA

 

Deelnemers
Val 24
Fouten per klasse
A B C
 Veen v.d., Fred c c
 Boogert, Arie 0 0 0
 Huberts, Theo  0  0  0
 Sleutjes, Ad  0  0  0
 Steeg v.d., Martin  0  0  0
Luhrman, Martin 0 1 1
Scheepers, Thei     0
Visser, Ben 0    
Drenth, Roel 1    
Winkel, Joop     1
Ga naar boven