INSCHRIJF-FORMULIER
Automobiel- en Motorclub "Rockanje"

Wenst deel te nemen aan de Wijnrit op 12 december 2020


U wordt verzocht dit bedrag over te maken op rekeningnummer: 

NL44 RABO 0355 7044 71 t.n.v. AMC "Rockanje"